CITADELES ŠĶĪRĒJTIESAS PASTĀVĪGO ŠĶĪRĒJTIESNEŠU SARAKSTS

APSTIPRINĀTS

ar Biedrības „TIESĪBU CITADELE ”
2015.gada 28.maija lēmumu (protokols Nr.1-05/2015)

Citadeles šķīrējtiesas reglamenta
Pielikums Nr.1

CITADELES ŠĶĪRĒJTIESAS PASTĀVĪGO ŠĶĪRĒJTIESNEŠU SARAKSTS

Vārds, uzvārds Amats
Ilze Vadzīte Zvērināts advokāts, šķīrējtiesas priekšsēdētājs
Vilnis Gailums Jurists, šķīrējtiesas priekšsēdētāja vietnieks
Bruno Mačs Zvērināts advokāts
Guna Varslavāne Zvērināts advokāts
Aigars Vingris Zvērināts advokāts
Jānis Muižnieks Zvērināts advokāts
Lauma Bērziņa Zvērināts advokāts
Gvido Bajārs Zvērināts advokāts
Jūlija Kazmina Jurists
Anita Rasnača Zvērināts advokāts

 

Rīgā, 2015.gada 28.maijā.

Biedrības „TIESĪBU CITADELE”
Valdes loceklis
Vilnis Gailums